Λειτουργία Καταστήματος

Διαμόρφωση Χώρου – Εξοπλισμός

Το θεμέλιο και ή εγγύηση μιας επιτυχημένη παρουσίας στον κλάδο της εστίασης, είναι η εύρυθμη λειτουργία.

Είμαστε μαζί σας στην επιλογή των καταλληλότερων συνεργατών. Οι προμηθευτές των απαραίτητων software παραγγελιοληψίας και εμπορικής διαχέιρησης, οι οικονομικοί σύμβουλοι, οι λογιστές και οι νομικοί σύμβουλοι, είναι σημαντικότατοι παράγοντες στην απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής σας

Χτίζουμε μαζί τις γραμμές και τις πολιτικές του καταστήματος, τους κανόνες που διέπουν την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία, καθώς και τη συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το θεμέλιο και ή εγγύηση μιας επιτυχημένη παρουσίας στον κλάδο της εστίασης, είναι η εύρυθμη λειτουργία.

Είμαστε μαζί σας στην επιλογή των καταλληλότερων συνεργατών. Οι προμηθευτές των απαραίτητων software παραγγελιοληψίας και εμπορικής διαχείρισης, οι οικονομικοί σύμβουλοι, οι λογιστές και οι νομικοί σύμβουλοι, είναι σημαντικότατοι παράγοντες στην απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής σας

Χτίζουμε μαζί τις γραμμές και τις πολιτικές του καταστήματος, τους κανόνες που διέπουν την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία, καθώς και τη συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

Γνωρίζουμε τον τρόπο και έχουμε τα εργαλεία παρακολούθησης του Food Cost, του ελέγχου και της αποτίμησης των εκδηλώσεων και της διαχείρισης των εμπορικών σας συμφωνιών.

Mαζί, προσαρμόζουμε στα μέτρα σας την διαχείριση του ταμείου, των συναλλαγών, τυχόν πλεονασμάτων ή ελλειμμάτων, στη συνεργασία με τις τράπεζες, στην οργάνωση και τους εναλλακτικούς τρόπους διενέργειας πληρωμών, στην αρχειοθέτηση και δίνουμε την απαιτούμενη βαρύτητα στις βασικές φορολογικές και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δρούμε συμβουλευτικά στη διαπραγμάτευση και σύναψη των στρατηγικών εμπορικών συμφωνιών και πραγματοποιούμε μαζί αναλυτική κοστολόγηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών εξάγοντας ένα επιθυμητό και κυρίως ρεαλιστικό ποσοστό κέρδους.

Με αυτό τον τρόπο, διαμορφώνουμε έναν άρτιο τιμοκατάλογο, τόσο για τη βασική λειτουργία της επιχείρησης, όσο και για τυχόν φιλοξενία events, και ορίζουμε τα περιθώρια προσφορών, κεράσματος και ιδιοκατανάλωσης για τη διασφάλιση της κερδοφορίας.

Παράλληλα, σας εισάγουμε στον τρόπο διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου προϋπολογισμού εκδηλώσεων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

H γραφειοκρατία και οι υποχρεώσεις προς το κράτος, η συμμόρφωση με τις διατάξεις που καθορίζουν την λειτουργία του κλάδου και η επιτυχής ανταπόκριση σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους των αρχών, μαζί μας δεν είναι σπαζοκεφαλιά.

Βάζουμε  την οργάνωση του γραφείου σας σε στέρεες βάσεις, κατηγοριοποιούμε καθήκοντα και αυτοματοποιούμε τις διαδικασίες, ελαχιστοποιούμε τους κινδύνους.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Προσδιορίζουμε τις διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού και σας μυούμε στην αναζήτηση, την επιλογή, την αξιολόγηση και την εκπαίδευση προσωπικού.

Εξάγουμε ένα ενδεικτικό πρόγραμμα εργασίας-πόστων και αναλύουμε θέματα ασφάλισης, μισθοδοσίας, τακτικών και έκτακτων αδειών, αρχειοθέτησης και διαχείρισης φακέλων εργαζομένων.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ on the field!

Διαμορφώνουμε μαζί ένα ολοκληρωμένο customer experience.
Αναγνωρίζουμε και αναδεικνύουμε τις μεθόδους αποτελεσματικών δημοσίων σχέσεων, την ορθή υποδοχή των πελατών, τις τεχνικές sitting, καθώς και την κατάλληλη επικοινωνία και συμπεριφορά καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του πελάτη στο κατάστημα. Προσδιορίζουμε τη διαχείριση και γνώση των καταλόγων, το σωστό χρόνο και τρόπο λήψης παραγγελίας, συμπληρωματικής παραγγελίας και διενέργειας στοχευμένων προτάσεων – πωλήσεων και θέτουμε τις βάσεις για αρμονική συνεργασία και επαγγελματική επικοινωνία μεταξύ των πόστων. Αναλύουμε τα στάδια και τις μεθόδους παραγωγής, ποιοτικού ελέγχου, service, λήψης feedback πελατών, διαχείρισης παραπόνων / επιστροφών, παράδοσης και είσπραξης λογαριασμού.

Δίνουμε χρήσιμα tips για τον τρόπο και το χρόνο ελέγχου της ατμόσφαιρας, του είδους και της έντασης της μουσικής, του φωτισμού, της θερμοκρασίας, της ασφάλειας, της καθαριότητας του χώρου, της ορθής διαχείρισης των κρατήσεων, και των έκτακτων καταστάσεων-κρίσεων.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας ή υποβάλετε μια επιχειρηματική ερώτηση στον παρακάτω σύνδεσμο.