Εκπαίδευση Προσωπικού

Τεχνικές Δεξιότητες και Δεξιότητες Συμπεριφοράς

Εκπαιδεύουμε το προσωπικό σας σε βασικές τεχνικές δεξιότητες και μοντέλα συμπεριφοράς  για ειδικότητες:

  • Υπευθύνου Καταστήματος,
  • Σερβιτόρου,
  • Βοηθού Σερβιτόρου,
  • Bartender,
  • Βοηθού Bartender,
  • Ταμία,
  • Υπευθύνου Υποδοχής,
  • Κουζίνα

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας ή υποβάλετε μια επιχειρηματική ερώτηση στον παρακάτω σύνδεσμο.